Xurma - Rojo Brilliante

Meyvələr kifayət qədər böyükdür (250-300 q), forması bir qədər uzundur, toxumu yoxdur. Xurma yetişən zaman cəlbedici qırmızı rəng əldə edir. Pulpa sıx, möhkəm, xoş balanslaşdırılmış dadlıdır. Məhsul yığımı oktyabrın ikinci yarısından noyabr ayına qədərdir.

Kalibr: 65-85
Görünüş: Uzunsov (şiş burun)
Rəng: Narıncı
Dadı: Ağız büzücü (kal)- Şirin (yetişmiş)