Bouteillan  Zeytun sortu – Fransa
Fransa:Aups, Provence
Erkən (oktyabr, noyabr) və soyuğa dözümlü sortdur.
Mexaniki yığım üçün uyğundur.
Yüksək məhsuldardır lakin davamlı deyil.
Yağlılıq göstəricisi yığım vaxtından asılı olaraq 15-25%-dir.
Yığımdan 12 saat sonra soyuq pressə daxil olmalıdır.
Turşululuğu azdır.
Yağın rəngi: qızılı sarı.
Dadı: meyvə aromalı, armud dadını xatırladır
Ətiri: erkən dərildikdə bitki gec dərildikdə meyvə qoxulu.