GF677 növü - şaftalı, badam, nektarin calaqaltısıdır. Calaq olunmuş mədəni sortların daha tez meyvəyə düşməsi ilə yanaşı məhsuldarlığı da artırır, meyvələr daha iri və rəngli olur. Qrunt suyu yüksək olan və su keçiriciliyi zəif olan torpaqları sevmir. Kök-ur nematodlarına və kök xəstəliklərinə qarşı həssasdır və qüvvətli kök sisteminə sahibdir. Bu calaqaltı ilə salınacaq bağlara 5x2, 5x3 və 5x4 əkin sxemləri tövsiyyə olunur, intensiv və ekstensiv bağların salınmasına uyğundur.

Ağac formalaşması Codluluğa davamlılıq Qrunt sularına davamlılıq Quraqlığa davamlılıq