Fox 11 - Armud calaqaltısı

Fox 11 armud calaqaltısının bir neçə xüsusiyyətini təqdim edirik:  
Adi armuddan seçilib;
Yüksək pH səviyyəsi olan əhəngli torpaqlara uyğunlaşır;
Armud sortlarının əksəriyyəti üçün uyğundur;
Calaq edilən növün məhsuldarlığını artırır;
Yarımcırtdan və orta güclü anaçdır;
Yaxşı lövbərlənmiş kök sisteminə malikdir;
Armud cücülərinə, yanğına qarşı yüksək davamlıdır.

Əkin məsafələri  4x2 m və ya 4x3 m olaraq müəyyən edilə bilər.

Ağac formalaşması Codluluğa davamlılıq Qrunt sularına davamlılıq Quraqlığa davamlılıq