Şirkətlər

Agro Food Investments MMC (AFI)

Agro Food Investments MMC (AFI) Azərbaycanın ən böyük aqrar və qida şirkətlər qrupundan biridir.

AFİ bu sahədə fəaliyyət göstərən bir neçə şirkəti və onların istehsalat sahələrini, o cümlədən, fındıq emalı müəssisəsi, badam emalı müəssisəsi, zeytun yağı istehsalı müəssisəsi, ting və calaqaltı istehsalı müəssisəsi, uçucu yağlar emalı müəssisəsi, açıq və qapalı şəraitdə gül yetişdiriciliyi və emalı, çay emalı müəssisəsi və çay plantasiyaları, minlərlə hektar fındıq, badam, zeytun və qarışıq meyvə bağlarını idarə edir.

Bunlarla yanaşı qrup, dəyər zəncirinin bir neçə mərhələsində təmsil olunmaqla, logistika, saxlanc xidməti, quru və soyuducu kameralar, laboratoriyalar kimi tammlayıcı biznes sahələrinə daxil olmuş və keyfiyyət və dayanaqlığı təmin etməyi hədəfləmişdir.

Bizim strateji baxışımız, texnologiya yönümlü, təbiət dostu, dayanıqlı istehsal və  xidmətlərlə, bütün tərəfdaşlarımıza dəyər yaratmaqla, müxtəlif bazarlarda etibarlı agro-qida tərafdaşı olmaqdır.

Agro Food İnvestments qrupuna daxil olan şirkətlər: