Myrobolan 29 C - Alça calaqaltısı

Myrobolan 29-C “Prunus cerasifera” qrupuna aid bitkidir. Müxtəlif torpaqlarda, o cümlədən ağır teksturalı torpaqlarda istifadə oluna bilən, tez-tez əkilməsi və keyfiyyətli məhsul alınması üçün əlverişli olan calaqaltıdır. Myrobolan 29 C ilə çox keyfiyyətli məhsullar çox qısa müddətdə əldə etmək mümkündür.

Myrobolan 29 C calaqaltı qrunt suları olan yerlərdə asanlıqla əkmək olar. Əkin məsafələri  3x4 m və 5x4 m olaraq müəyyən edilə bilər.

Ağac formalaşması Codluluğa davamlılıq Qrunt sularına davamlılıq Quraqlığa davamlılıq