Pavlovniya bitkisi olduğu ərazinin təmiz qalmasında xüsusi rola malikdir. 100 ilə yaxın yaşayan bu bitki Orta Asiya ölkələrində dərman bitkisi kimi də istifadə edilir. Vətəni Çin olan bu bitki, indi Azərbaycanda bizim tərəfimizdən də istehsal olunmağa başlayıb. Çox sürətli böyüməsi ilə tanınan bu ağac, ildə təxminən 3-4 metr boy atır və az qulluq tələb edir.