Gizella 6 - Gilas calaqaltısı

Gizella 6 - gilas calaqaltısı Almaniyadan olan Dr. Gruppe tərəfindən Prunus cerasus (yabanı albalı) və Prunus Canescens (Boz yarpaq albalı və ya Cano albalı) yarımnövünün birləşməsindən əldə edilib.

Gisela 6 sürətli meyvə quruluşu və çox yaxşı keyfiyyət və meyvə ölçüsü ilə tanınır. Göbələk və bakteriyalara qarşı həssaslığa malikdir. Sözügedən calaqaltı dərin və suvarılan torpaqlar üçün, hətta ağır və asfiksiyaya məruz qalan torpaqlar üçün ideal calaqaltı hesab olunur. Əkin məsafələri 3x0,5 m və ya  3x1 m olaraq müəyyən edilə bilər.