Maxma 14 - Gilas tinginin calaqaltısı

Gilas tinginin calaqaltısı olan Maxma 14 Prunus mahalep x Prunus aviumun hibrid formasıdır. Yarı bəstəboy və qüvvətli kök anacdır. Soyuğa dözümlü, qrunt suyuna qismən, quraqlığa isə orta səviyyədə davamlıdır. Üstünə calaq edilən çeşidi faraşlığa təşviq edir. Fitoftora və bakterial xərçəngə qarşı dözümlüdür. Əkin məsafələri 5x4 m olaraq müəyyən edilə bilər.

Ağac formalaşması Codluluğa davamlılıq Qrunt sularına davamlılıq Quraqlığa davamlılıq