Picual Zeytun sortu – Spari  
İspaniya: Jaen, Cordova və Granada bölgələri
Gec (noyabr dekabr) və soyuğa dözümlü sortdur.
Mexaniki yığım üçün uyğundur.
Yüksək və davamlı məhsuldarlığı ilə fərqlənir.
Yağlılıq göstəricisi 23-28 %-dir.
Yığımdan 24 saat sonra soyuq pressə daxil olmalıdır.
Tuşululuğu azdır.
Yığım tərkibinə ığım tərkibinə yüksək Polifenol (300-700 ppm) mövcuddur.
Yağın rəngi yaşıl.
Dadı  Əncir və pomidor aromalarını xatırladır.
Digər sortlarla müqaysədə acılığı azdır .
Ətri: yüngül bitki qoxusu var.