Arbasona Zeytun – sortu
İspaniya: Arbo del Penedes
Erken (oktyabr və noyabrın birinci yarısı) və soyuğa orta dözümlü sortdur.
Mexaniki yığım üçün uyğundur.
Yüksək və davamlı mehsuldarlığı ilə fərqlənir.
Yağlılıq göstəricisi 19-20%-dir
Yığımdan 12 saat sonra soyuq pressə daxil olmalıdır.
Yağın tərkibində Yüksək Polifenol mövcuddur.
Yağın rəngi: Açıq və parlaq yaşıl rəngli
Dadı: Təzə pomidor,badam tamlı və azacıq ağız büzüşdürücülük.