Coratina  Zeytun sortu – İtaliya
İtaliya: Apuliya
Gec (noyabr, dekabr) və soyuğa dözümlü sortdur.
Mexaniki yığım üçün uyğundur.
Yüksək və davamlı məhsuldarlığı ilə fərqlənir.
Yağlılıq göstəricisi tam yetişdikdə 21-26 %-dir.
Yığımdan 12 saat sonra soyuq pressə daxil olmalıdır.
Turşululuğu azdır.
Yağın rəngi: Tünd yaşıl qızılı çalarlı
Dadı: Acı və kəskin ədviyyəli yüngül ənginar və tərəvəz dadlı.
Ətiri: Ota bənzər ətir, əsasən qanqal və ənginar tonları.